MÄÄRÄAIKA ON OHITETTU. KIITOS KAIKILLE NOVELLEJA LÄHETTÄNEILLE!


Mitä halutaan

Vaskikirjat kutsuu kirjoittajia vuonna 2020 julkaistavaan novelliantologiaan. Haussa on uusia novelleja, jotka sijoittuvat sarjakuvataitelija Petri Hiltusen luomaan fantasiamaailmaan Jaconiaan tai sitä ympäröivään Borvariaan. Kirjan toimittaa Erkka Leppänen.

MUTTA: Tällä kertaa kirjoittajilta toivotaan ensisijaisesti novelleja, jotka kertovat muista Jaconian asukkaista kuin leipätyötään tekevistä praedoreista. Praedor-tarinoita on kirjoitettu jo runsaasti, ja Jaconiassa on paljon muitakin mielenkiintoisia ihmisiä: aatelisia, alkemisteja, barbaareita, filooseja, inkvisiittoreita, kauppiaita, kultisteja, kurtisaaneja, rosvoja, sotilaita, talonpoikia, valottaria... Uuteen kokoelmaan toivotaan erityisesti heistä kertovia tarinoita. Tarinassa saa totta kai silti olla yliluonnollisia elementtejä kuten taikaesineitä ja hirviöitä.

Novellien tyylilaji on vapaa, joten yhtä lailla seikkailukertomukset, rakkaustarinat, poliittiset juonittelut, mysteerit kuin dekkaritkin ovat tervetulleita, mutta Jaconian ominaispiirteitä on hyvä tuoda tarinassa esiin. Kannattaa muistaa, että Jaconia ei ole keskiaikainen pseudo-Eurooppa, vaan sen eri kolkkiin voi sijoittaa omaperäisempiäkin kulttuureita. Praedoreitakin toki saa esiintyä taustahahmoina, ja myös praedorien "syntytarinat" ovat hyväksyttäviä. Praedorien Borvarian-retkestäkin saa kyllä tarjota novellia, mutta tällä kertaa sen täytyy olla poikkeuksellisen hyvä tullakseen julkaistuksi.

Lisätietoja maailmasta ja aikaisemmista teoksista on praedor.net-sivustolla.


Mitä ei haluta

Novellien on noudatettava kaanonia siten, että ne eivät saa sisältää elementtejä, jotka eivät sovi Jaconiaan (esim. haltioita, aitoja jumalallisia ilmestyksiä tai väistämättömästi toteutuvia ennustuksia). Aiemmin julkaistujen Praedor-sarjakuvien ja -kirjojen sekä Praedor-roolipelin tuntemus helpottaa maailman omaksumista huomattavasti.

Novelleissa ei saa käyttää päähenkilöinä muiden kirjoittajien protagonisteja, kuten Ferronia, Nejahia, Ettaa tai Falacia. Muutoin muiden kirjoittajien keksimien elementtien käyttö on sallittua ja jopa suositeltavaa. Samoin muiden tarinoihin saa olla viitteitä.

Kiellettyjä aihepiirejä ovat Jaconian perustuksia oleellisesti mullistavat tapahtumat kuten Borvarian "taakse" meneminen. Petrin toivomuksesta velhoja, demoneja ja nimettömiä olentoja ei saa käyttää näkökulmahahmoina. Petrillä on muutenkin viimeinen sana sen suhteen, mitä novelleja antologiaan hyväksytään.


Miten osallistun

Kuka tahansa voi tarjota novellia. Tarjokkaita voi lähettää Vaskikirjoille sähköpostitse osoitteeseen info@vaskikirjat.fi 29.2.2020 asti. Samasta osoitteesta voi myös tiedustella lisätietoja. Novellien pituudeksi toivotaan 10–20 A4-liuskaa, mutta tässä voidaan joustaa, jos hyvä tarina vaatii pitempää ilmaisua. 30 sivua on kuitenkin ehdoton yläraja.

Kun julkaistavat novellit on valittu, niitä työstetään yhdessä paremmaksi, ja kirja julkaistaan vuoden 2020 kesällä. Julkaistavista novelleista maksetaan 50 euron palkkio + 2 ilmaiskappaletta valmista kirjaa.

Myös raapaleita (sadan sanan tarinoita) voi tarjota. Niistä kuitenkaan ei saa muuta palkkiota kuin ilmaiskappaleen kirjaa joka viidennestä. (1-5 raapaletta: 1 kirja, 6-10 raapaletta: 2 kirjaa, jne.)

Novellien tulee olla ennen julkaisemattomia ja suomenkielisiä. Novellit voi lähettää esim. rtf-, pdf-, odt- tai doc(x)-muodossa. Tekstin fontin, rivivälin ym. teknisten yksityiskohtien suhteen ei olla tarkkoja. Pääasia, että teksti on lukukelpoista.

Voit tarjota useampaakin novellia, mutta hyvin todennäköisesti kultakin kirjoittajalta julkaistaan antologiassa enintään yksi.

Julkaistavat novellit valitaan vasta sitten kun aikaraja päättyy helmikuun lopussa. Valitut ja valitsematta jääneet novellit ilmoitetaan kirjoittajille maaliskuussa.


Tätä kutsua saa mielellään jakaa eteenpäin.